Odisha

Players

Natraj Behera
Govinda Poddar
Basant Mohanty
Abhilash Mallick
Alok Mangaraj
Ansuman Gope
Anurag Sarangi
Arabind Singh
Bikashswarup Pati
Biplab Samantaray
Deepak Behera
Dhiraj Singh
Girija Rout
Jayanta Behera
Lagnajit Samal
Niranjan Behera
Paresh Patel
Subhrajit Sahoo
Suryakant Pradhan
Tukuna Sahu
Abinash Saha
Amit Das
Ankit Yadav
Pratik Das
Ranjit Singh
Rishikesh Das
Rupesh Pradhan
Haladhar Das
Manoj Kumar Barik
Shesdeep Patra
Saurabh Rawat
Subhransu Senapati
Abhishek Yadav
Gourav Mahapatra
Soumendra Das
Manoj K Nayak
Nilu Pradhan
Rasmi R Sahoo
Sujit Lenka
Prayas Singh
Nirnimesh Jena
Rajkishan Patel
Debabrata Pradhan
Devendra S Kunwar
Sandeep Pattanaik