Mumbai

Players

Dhawal Kulkarni
A P Tare
Shardul
Surya Kumar Yadav
Abhishek Nayar
Akhil Herwadkar
Javed Khan
Kevin D Almeida
Nikhil A Patil
Shreyas Iyer
Sufiyan Shaikh
Vishal Dabholkar
Armaan K Jaffer
S D Lad
J G Bista
Ajinkya Rahane
Prithvi Shaw
Sairaj B Patil
Aditya S Dhumal
Badrey Alam
Eknath Kerkar
Royston Dias
Shashank Singh
Vaibhav Singh
Kaustubh P
P Waghela
Akshay Girap
H R Soni
T U Deshpande
B S Sandhu
Abhishek Raut
Prathamesh Dake
Pravin V Tambe
Rohan Raje
Swapnil Pradhan
Shivam Dube
Shubham Ranjane
Vijay D Gohil
Sujit Naik
Rakesh Prabhu
Shivam Malhotra