Maharashtra

Players

Harshad Khadiwale
Shrikant Mundhe
V H Zol
A R Bawane
Akshay Darekar
J P Zope
K M Jadhav
A A Sanklecha
B D Solanki
C G Khurana
D J Muthuswamy
N S Naik
N R Dhumal
R A Tripathi
R H Motwani
S A Chaudhari
S M Fallah
S D Atitkar
S M Kazi
S M Gugale
V V More
M M Sayyad
N S Shaikh
P C Dadhe
S S Bachhav
M S Trunkwala
T R Dhillon
P J Bhati
Ruturaj Dasharath Gaikwad
S A Kothari
Dm Himganekar
A A Soman