Karnataka

Players

M Prasidh
Sharan Gowda
Vinay Kumar R
Robin Uthappa
Karun Nair
Manish Pandey
Mithun A
Sharath H S
Shreyas Gopal
Stuart Binny
K L Rahul
Abhishek Reddy
Abrar Kazi
Arvind Sreenath
C M Gautam
David Mathias
Gowtham K
K C Cariappa
Suchith J
Kunal Kapoor
Mayank Agarwal
Shishir Bhavane
Samarth R
Pavan Deshpande
Ronit More
Pradeep T
Prateek Jain
Rohan Kadam
Mitrakant Yadav
Aniruddha
Kaunain Abbas
Bhavesh Gulechha
Pravin Dubey
Stallin Hoover
Md Taha
Arjun Hoysala
Rohit Gowda