Jharkhand

Players

Virat Singh
Anukul Roy
Saurabh Tiwary
Shahbaz Nadeem
Samar Quadri
Varun Aaron
Ajay
Ashish Kumar
Ishank Jaggi
Jaskaran
Kumar Deobrat
S P Gautam
Sunny Gupta
Vikash
Vishal Singh
Rahul Shukla
Ajatshatru
Monu Kumar
Prakash Munda
Prakash Seet
Rahul Prasad
Pratyush Singh
Shelly Shaurya
Sonu Kumar Singh
Anand Singh
Shasheem
M S Dhoni
Keshav Kumar
Ishan Kishan
Kaushal Singh
Sumit Kumar
Vinayak Vikram