Hyderabad

Players

Tanay Thyagarajan
S Badrinath
Ravi Kiran
Ashish Reddy
Akash Bhandari
C V Milind
Danny Derek Prince
Habeeb Ahmed
Mehdi Hasan
Akshath Reddy
Tanmay Agarwal
Akash Annabathula
B Sandeep
Himalay Agarwal
Sumanth Kolla
K Rohit Rayudu
Saaketh
Sharat Mudiraj
T Ravi Teja
B Anirudh
J Anshul
Rohan Yadav
Anwar Ahmed Khan
Benjamin
Vishal Sharma
B Yathin Reddy
Md Siraj
A Lalith Mohan
Khushal Jilla
Mudassar
Shaik Mohammed