Himachal

Players

A K Bains
M J Dagar
P P Jaswal
R I Thakur
N K Kanwar
R R Dhawan
Robin Bist
A K Rana
A P Vashisht
A N Chauhan
A R Kumar
A R Kalsi
A K Kaushik
B B Sharma
G K Singh
K D Singh
N R Gangta
P K Dogra
P S Chopra
R K Singh
S L Verma
V R Malik
A S Bedi
D G Kumar
E C Sen
M Y Thakur
P M Thakur
Sidharth Sharma
S N Nirmohi
V K Galetiya
Pankaj D Sharma