Assam

Players

Abu Nechim Ahmed
Gokul Sharma
Jitumoni Kalita
Amit Sinha
K B Arun Karthick
Riyan Parag
Amit Verma
Arup Das
Krishna Das
Pallav Kumar Das
Pritam Das
Pritam Debnath
Rishav Das
Sarupam Purkayastha
Sibsankar Roy
Syed Mohammed
Tarjinder Singh
Deepak Gohain
Jogeswar Bhumiz
Rahul Hazarika
Sunzow Brahma
Wasiqur Rahman
Mrinmoy Dutta
Arlen Konwar
Dhiraj Goswami
Kunal Saikia
Ritupan Phatowali
Bikash Chetry
Rajdeep Das
Rahul Singh
Avijit Singha Roy